Ali Günaydın

Ali Günaydın

​Mehdi 2

03 Nisan 2014

Mehdî devrinin açılış ve başlangıcında bazı olaylar olağan dışı görüntüleriyle katılır. Hindûlarca mehdînin güneş ve ay, Tisya ve Jüpiter birbirlerine kavuşacaktır.

Mecûsîlere göre güneş otuz gün, otuz gece semanın ortasında duracaktır.

Hıristiyanlarca, îsâ Mesîh’in gelişinde gün ortasında hava kararacak, gün ne geceye, ne de gündüze benzeyecek, gece de hava kararmayacaktır. Yine o gün beklenmedik bir soğuk, arkasından beklenmedik bir sıcak olacaktır. Bu olağan üstü zamanın takvim hesabını yapanlar da vardır.

Çeşitli dinlerde yer alan bu hesaplar, inananlarını daima hayal kırıklığına uğratmasına rağmen dar çevrelerde güncelliğini sürdürmektedir.

Mesela: Eski Şîa rivayetlerine göre mehdî on ikinci imamın gaybı ihtiyar edişinden altmış gün, altmış ay veya altmış yıl sonra, Muhyiddîn ibn’ül Ârâbî’ye göre 1284’te, Yahova Şahitleri’ne göre mesîh 1975’te görünecektir. Bu hesaplar diğer dinlerin inananları arasında da yaygındır.

Mehdîlerin iktidar süreleri Hiduizm, Mec^silik ve Hıristiyanlıkta biner yıl olarak düşünülürken, Budizm’de 84.000 yıla kadar çıkarılmıştır. Bu süreç Yahûdîlikte kırk, yetmiş veya dört yüz yıl olarak öngörülür. İslâmî rivayetlerde ise iki yılla kırk yıl arasında sayılar nakledilir.

Kimlikleri her dînin kurucusunun özelliklerini taşıyan mehdîler, kurucunun soyundan gelir.

Saoşyant Zerdüşt’ün, Mesîh Dâvud’un, mehdî Hz. Muhammed’in soyundan olacaktır.

Bunlar ya sünnî müslümanlarda olduğu gibi müstakbel bir şahsiyettir veya şiî müslümanların inandığı gibi daha önce yaşamış, vâd edilen dönemin zamanı gelmediği için bekleme süresini insanlardan gizlenerek tamamlamaya çalışan, zamanın olgunlaşmasını bekleyen tarihî şahsiyetlerdir. Nitekim Hz.Îsâ bu süreyi gökte Tanrı’nın sağında oturarak beklemektedir.

Tanrı’nın enkarnasyonu (avatara) inancının hakim olduğu Hindûizm’de ise mehdî Kalki, Tanrı Vişnu’nun avatarası olacak, Kali Yuga’ da gelecek, Sambhala Şehri’nde (Delhi’nin yaklaşık 130 km. doğusunda) Yajnavalkya mezhebi’ne ait bir Brahman ailesinden doğacak, babasının ismi Vişnuyaşas, annesinin ismi Sumati veya Vişnukirti oalacaktır.

Gençlik çağına geldiğinde önce Seylan Kralı Brhadraha’nın kızı Patmavati ile, ardından Bhallata Şehri hükümdarı Şaşidhvaya’nın kızı Rama ile evlenecektir.

Patmavati’den Yaya ve Vivaya, Rama’dan Meglamâla ve Valâkaha isimli oğulları doğacaktır. Maceralarla dolu bin yıllık bir hayattan sonra Himalayalar’da inzivaya çekilecek, oradan da tekrar semâya yükselecektir.

Mehdîlerin doğumu da peygamberlerin doğumu gibi olağan üstü olaylarla doludur.

Quetzalcoatl, Saoşyant ve Îsâ erkeksiz olarak hamile kalan bâkire annelerden doğar. Doğan bebeği, semâvî varlıklar, yüksek şahsiyetler ve bilge kişiler ziyarete gelir. Bebekler mucize gösterirler. Mesela Budistlerin inancına göre Ayita Maytreya’nın annesi Brahmavati, hamileliğinin onuncu ayında bir çiçek bahçesine gidecek ve orada çiçekli bir ağacın yanında dururken hiç acı duymadan Ayita’dan kurtulacaktır.

Ayita, annesinin normal rahim yolundan değil, karnının sağ tarafından güneşin buluttan çıktığı gibi dünyaya çıkacaktır. Bedeni anne vücudunun kirleriyle kirlenmeycektir. Saçtığı nûr üç âlemi aydınlatacak ve hemen yürüyüp yedi adım atacak, ayağını bastığı yerden mücevher Lotos çiçekleri fışkıracaktır.

Mehdîlerin varlığı da bazen normal insanlarınkinden ayrı, sıfatları olağan üstü olarak tasvir edilir. Onların tanrısal benliğe sahip olduğuna veya üzerlerinde Tanrı’nın özel rahmetinin bulunduğuna inanılır. Genellikle mensubu oldukları dînin kurucusuna benzerler. Hata yapmazlar. Diledikleri zaman mucize gösterirler.

Eğitimlerinde silah kullanma sanatlarını, mensubu oldukları dinlerin kutsal kitaplarını öğrenirler. Yeni bir meseleyle karşılaştıklarında Tanrı onları vahiy ve ilhâmla aydınlatır.

Konfüçyüsçülük’te mehdî, Çin kültürünün özelliklerini  taşır. O yüksek bir azizdir. Kâinâttaki her şeyi işitir, görür ve bilir. Geniş kalpli, açık elli ve yumuşak huyludur. Semâya göre yaratılmş, hakikatı kavramış ve ona nüfuz etmiştir. Gök onun örneğidir. Üstadı hakikattır. İsterse kendini her hangi bir eşyaya dönüştürebilir. Ruhu yeri göğü doldurur. Kâinâtı ihâtâ eder. Onun nereden gelip, nereye gittiği bilinmez. Öyle büyüktür ki, onun dışında hiçbir şey yoktur ve yüksek Tao vahyinin taşıyıcısıdır.

Mecûsî’lere göre Saoşyant (mehdî) Tanrı Ahura Mazda’nın ilk yarattıklarındandır ve ölümsüz kutsallarındandır. Manevî yiyeceklerle yaşar. Vücudu güneş gibi parlar. Olağan üstü bir güce sahiptir ve etrafı altı gözle görür.

Gelecek yazımızda Yahûdîlik ve İslâmiyette Mehdî inancını işleyeceğiz inşâallâh.

 

Yorumlar

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kapat X