Ali Günaydın

Ali Günaydın

​Dr. Ahmet Baltacı Hoca Efendi

04 Nisan 2013

Başlığa bakıp da Hoca Efendiyi tanıyanlar hemen acaba bir şey mi oldu diye heyecana kapılabilirler. Allâh (CC) sağlık, âfiyet ve uzun ömürler versin. Hocamız gayet iyi ve sağlıklı.

Yapmak istediğimiz bu çok değerli, hayatlarında kalıcı izler bırakan üstâdlarımıza bir vefâ borcu olması açısından bilmeyenlere de tanıtmaktır. Ömrünü ilim ve irfânın inkışâfına/yayılmasına adamış olan muhterem hocalarımızı kaybettikten sonra methiyeler düzmenin bir kıymeti olmasa gerektir. Merhûm Bâkî’nin dediği gibi:

Seng-i musallâda kadrini bilip ey Bâkî,

Durup el bağlayalar yârân sâf sâf.

Ey Bâkî! Sevenlerin senin değerini musallâ taşında anlayıp, sıra sıra durup el bağlarlar. (Namaza dururlar)

Bu sebeble, ara sıra yazılarımızda istemeseler de, Muhterem Hocalarımızı tanıtıp, hayatlarında iken yâd etmeye çalışacağız.

Üstâdımız: 1934 yılında Çumra’nın Alissa (Yenimescid) köyünde doğmuştur. İlk tahsilini Konya Hâkimiyeti Milliye İlkokulunda (1946) yapmıştır. Hafızlığını ise, Konya’nın o tarihlerde tek Kur’ân Kursu olan Bulgurcuk Tekkesi Kur’ân Kursu’nda Hakkı ÖZÇİMİ Hoca Efendide 1949 yılında bitirmiştir. Bu arada  Dorla’lı Nâsır KOÇAK Hoca Efendi’den Arapça dersleri aldı. Bu Hoca Efendi’nin teşviki ile 1951 yılında açılan Konya İmam Hatip Okuluna kaydoldu.

Tahsîline devam ederken 1952 yılında Sâhib-i Ata Câmii’nde müezzinlik, Tahtatepen Demirci Câmii’nde de imam hatiplik görevlerini îfâ etti.

1959-30 Haziran 1960 tarihleri arasında askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü 1960 yılı Mart ayında ibâdete açılan tarihî İplikçi Câmii’nin ilk resmî imam hatibi olarak görev aldı. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü giriş imtihanını kazanarak yüksek tahsile başladı ve 1964 yılında buradan mezun oldu.

Yüksek tahsili sırasında bir yandan da Beyoğlu Kazancı ve Selîme Hatun Câmii’lerinde imam hatiplik yaptı.

Yüksek tahsilini bitirdiği 1964 yılında Akseki Müftüsü olarak atandı.

1966 yılında Dîn İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Bu ulvî görevi îfâ ederken, aynı zamanda Diyânet Hizmetleri ile ilgili ilk yönetmeliklerin hazırlanmasında da görev aldı.

1968 yılında Danıştay’ın Kurul seçimlerini iptâli sonucu kısa bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı Arapça Mütercimliği’ne, daha sonra Eskişehir İl Müftülüğüne atandı. Burada Müftülük binası yapımı ve İmam Hatip Okulu Yaptırma Derneği’nde görev aldı.

1970-1971 yıllarında Olgunlaştırma Dâiresi Başkanlığına atandı. O zaman, Diyânet İşleri Başkanlığı’nın durma noktasında olan yayın hizmetlerinde görevlendirildi.

Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh tercümesinin ilk üç cildinin Diyânet’in mülkiyetine kazandırılmasında ve bir türlü bitirilemeyen ikinci baskısının yapılmasında, Diyânet Dergi ve Gazetelerinin çıkarılmasında ve Diyânet adına ilk Kur’ân-ı Kerîm’in basılıp yayınlanmasında görev aldı.

Hac kafilelerine Dînî Rehber adı ile ilk defa dîn görevlisi alma mecburiyetinin getirilmesine öncülük edenler arasında idi.

1971-1972 öğretim yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)’nde idarecilik kursunu bitirdi.

1972-1973 yılları arasında Adana Bölge Vâizliği yaptı. 1970’den îtibâren 1978 yılına kadar Devlet Bakanları Süleyman Ârif EMRE, Mehmet ÖZGÜNEŞ, ve Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU’na danışmanlık yaptı. Bu arada Ebûbekir b. El Ârâbî’nin tefsiri hakkında hazırladığı tezle tefsirden doktorasını bitirdi.

1978 yılında yeniden Dîn İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

1981-1984 yıllarında Berlin Dîn Hizmetleri Ataşeliği görevinde bulundu.

Almanya’da Diyânet İşleri Türk-İslâm Birliği (DİTİP)’nin ilk defa Berlin’de kurulmasını sağladı.

Yurtdışı dönüşü 1987 yılına kadar Dîn İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yaptı. Bu tarihte, müktesep hakkı olan Dîn İşleri Yüksek Kurulu üyeliği’nden emekli oldu.

1990 yılında Diyânet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine, Konya’da açılan Haseki tipi Selçuk Eğitim (Dînî Yüksek İhtisâs) Merkezi’ne müdür olarak yeniden görev aldı.

Selçuk Eğitim (Dînî Yüksek İhtisâs) Merkezi’nin kuruluşunda, hizmet binasının yapımında, araştırma kütüphanesinin oluşmasında olağanüstü gayret sarfetti.

1987 yılında Konya’ya gelişinden îtibâren Türk Anadolu Vakfı’nın çalışmalarına katıdı. Başkanlığını yürüttü. Halen de Vakf’ın çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

Muhterem Hocamız şu anda bile Konya’da başta dîn görevlileri olmak üzere ilâhiyât öğrencilerine Arapça-Tefsir dersleri vermektedir. Ayrıca câmii kürsülerinde gönüllü olarak vaâz-u nasîhatlarda bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere hayatının her safhasında birbirinden önemli hizmetlerde bulunmuş olan 80 yıllık ilim çınarı Üstâdımız halen boş durmamaktadır. Allâh (CC) kendisinden ebediyyen râzı olsun.

Hocamız evli olup iki kız, iki erkek olmak üzere dört çocuk babasıdır. Oğullarından Hüseyin Tıp Doktoru’dur. Mehmet Emin ise ticaretle meşgul olmaktadır. Allâh bağışlasın.

Yazımızda maksadımızı aşan bir kusurumuz olmuşsa bundan dolayı özür diler, Hocamızın affını istirhâm eder, duâlarını beklerim.

Allâh (cc) herkese ve bilhassa ilimle iştigâl edenlere, hocamız gibi başarılı çalışmalar nasîb etsin.

 

 

Yorumlar

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kapat X