DOLAR
18.943
18.980
EURO
20.594
20.674
GRAM ALTIN
1174.3564
1181.4022
ÇEYREK ALTIN
1916.304
1975.000
YARIM ALTIN
3837.6076
3950.0000

Son Dakika Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 17 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de
Türkiye ile Gine arasında 30 Ocak 2017'de Gine'nin başkenti Konakri'de imzalanan "Türkiye ile Gine Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması", Erdoğan tarafından onaylandı.

Anlaşma kapsamında, iki ülke tarım, tarım endüstrisi, gıda işleme sanayisi, sağlık, kırsal ve kentsel kalkınma plan ve programları, yoksullukla mücadele, su, sanitasyon, altyapı, enerji, ulaştırma, çevre, kültür ve turizm, insani yardım ve restorasyon gibi birçok alanda işbirliği yapacak.

Türkiye adına anlaşmayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine adına İşbirliği Ulusal Müdürlüğü (DNC) uygulayacak.

Venezuela'yla güvenlik işbirliği anlaşması

Venezuela ile Türkiye arasında 6 Ekim 2017'de imzalanan güvenlik işbirliği anlaşması onaylanarak, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında taraflar, birlikte taraf oldukları uluslararası anlaşmalara uygun şekilde başta terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasallarla ilgili suçlar olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliği yapacak.

İki ülke, kara para aklama, siber suçlar, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve toksik maddelerin yasa dışı ticareti, para ve pasaport gibi resmi evrakta sahtecilik gibi suçlarda suçu önlemek, bastırmak ve suç soruşturmalarını yürütmek için de işbirliği yürütecek.

Türkiye ile Venezuela, söz konusu suçlarla ilgili istihbarat paylaşımında da bulunarak, birbirlerini terör örgütlerinin eylem metotları ve terörizmin finansmanında kullanılan yöntemler gibi konularda bilgilendirecek.

Taraflar, söz konusu suçlarla mücadele yürüten birimlerinin karşılıklı değişimini de sağlayacak.

Filistin'le su alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması", Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmayla iki ülke ticaret, sanayi, yatırım, enerji ve doğal kaynaklar, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, eğitim ve sağlık, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini teşvik edici ve kolaylaştırıcı adımlar atacak.

Birbirlerine "en çok kayrılan ülke" muamelesi uygulayacak iki ülke ilgili firma ve kurumlar arasındaki temasları da teşvik edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karar, Türkiye ile Filistin arasında imzalanan su alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı oldu. Buna göre, taraflar isale hatları, içme suyu pompalama şebekeleri, su rezervuarları ve çevrim içi kontrol dahil su dağıtım sistemlerine dair deneyimleri ve en iyi uygulamaların paylaşılması konularında işbirliği yapacak.

Barajlar, rezervuarlar, su temini ve kanalizasyon sistemleri, su arıtma işleri ve tesisleri gibi mühendislik su altyapılarının tasarımı inşası ve işletilmesi ile bakımına dair fikir teatisi de gerçekleştirecek taraflar, su sektörünün kurumsal şemasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunacak.

Mutabakat zaptının yürütülmesiyle ilgili iki taraftan eşit sayıda temsilcinin katılacağı ortak koordinasyon komitesi de hayata geçirilecek.

İşbirliği kapsamında uzmanların ortak çalışmaları, uzman değişimi, ortak atölye çalışmaları ve konferanslarla bilimsel belge değişimi gibi çalışmalar da yapılacak.

BAE ile yapılan iki anlaşma onaylandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'yle 27 Ocak'ta imzalanan hükümetler arasında işbirliği çerçeve anlaşması da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, iki ülke, kalkınma yapılarının kurulmasında, ticaretin çeşitlendirilmesinde, ekonomik, kültürel ve teknik işbirliğinde birbirine yardımcı olacak.

Anlaşma, 5 yıl yürürlükte kalacak ve aksi yazılı belirtilmedikçe 5 yıllık süreler halinde uzatılabilecek.

Resmi Gazete'de Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) yapılan biri işbirliği protokolü, biri de mutabakat zaptı olmak üzere 2 onay kararı yer aldı.

"Türkiye ile BAE Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü" kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile BAE Medya Ofisi arasındaki işbirliği ve istişareler desteklenecek.

Protokol kapsamında her yıl medya ve iletişim dünyasından temsilcilerin karşılıklı ziyaretleri teşvik edilecek, medya mensubu ve kanaat önderlerinin periyodik olarak bir araya geleceği ortak etkinlikler düzenlenecek ve medya mensupları ile teknik elemanların karşılıklı staj ve eğitimine yönelik imkanlar sağlamak yönünde girişimler yapılacak.

BAE ile yapılan "Tarımsal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" kapsamında da taraflar, zirai mücadele ve bitki koruma, organik tarım, teknoloji temelli tarımsal üretim, gıda güvenliği, gıda üretimi ve gıda ürünleri ticareti, hayvancılık, hayvan sağlığı ve hayvan sevkiyatları, gıda güvenliğine yönelik tarımsal araştırmalar ve modern teknoloji ile tekniklerin kullanılması, iki ülkenin özel sektörleri arasında tarım alanında ortak teşebbüslerin teşvik edilmesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'ne ilişkin projelerin geliştirilmesi alanlarında işbirliklerini artıracak.

Nijerya ile gençlik alanında işbirliği yapılacak

Resmi Gazete'de Türkmenistan ile biri sağlık ve tıp bilimleri alanında biri de beden eğitimi ve spor alanında olmak üzere 2 işbirliği anlaşması da yer aldı.

Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma kapsamında taraflar, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf, kozmetik ve eczacılık, acil sağlık hizmetleri, sağlık yatırımları ve sağlık bilgi sistemleri başlıklarında işbirliği yapacak.

"Beden Eğitimi ve Spor alanında İşbirliği Programı" kapsamında Türkiye ile Türkmenistan, spor altyapısının karşılıklı çıkarlar temelinde kullanılmayı, ortaklaşa spor faaliyetleri, turnuvalar ve spor konusunda toplantılar organize etmeyi, beden eğitimi ve spor alanında işbirliği önceliklerini belirlemeyi, spor tesislerinde kamu güvenliğine yönelik sistemleri iyileştirmeyi, dopingi önlemeyi, bilimsel konu ve antidoping gibi alanlarda bilgi paylaşımı için ortak bilgi havuzu kurmayı, nitelikli personel yetiştirmeyi ve ulusal sporların uluslararası yarışmalara dahil edilmesini hedefliyor.

Nijerya'yla imzalanan Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı kapsamında, Türkiye'yle Nijerya, hastane yönetimi, sağlık sistemleri, özel sağlık hizmetleri, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, anne-bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik sağlık personeli yetiştirme, insan kaynakları planlaması, acil ilk yardım programları, acil durum ve afetlerde sağlık hizmetleri, Nijerya'da ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi zarf malzemeleri alanında yatırımlar ve bu alanlarda özel sektörün teşviki ile sağlık turizmi alanlarında işbirliği yapacak.

Yine Nijerya'yla imzalanan Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması ile iki ülke, değişim programları, kırılgan gençlik grupları arasında uyuşmazlıkların çözümü, yurttaşlık eğitimi, gençlik danışmanlığı, gençlerin teknik ve mesleki kapasitesinin geliştirilmesi, genç ve çocuk adalet sistemi ve idaresi ile gençlerin uyuşturucu kullanımının kontrol altına alınmasına yönelik programlar gibi alanlarda işbirliğini hayata geçirecek.

Uluslararası gençlik kampları, gençler ve gençlik alanında çalışan kişilere yönelik değişim programları, ortak proje ve faaliyetler, ilgili kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon da işbirliği biçimleri başlığıyla anlaşmada yer aldı.

Türkiye ile Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan karma komisyon toplantı protokolleri

Türkiye ile Kuveyt arasında 8 Nisan 2021'de Ankara'da imzalanan "Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke çevre yönetimi, temiz üretim ve sürdürülebilir tüketim, çevresel uygunluk zinciri, biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar, çevre bilgi sistemleri, kapasite geliştirme başlıkları altında belirlenen konularda işbirliği yürütecek.

İşbirliği yapılacak konular arasında deniz ve kıyı çevresinin kirlilikten korunması, iklim değişikliği, yeşil ekonomi, büyük endüstriyel kazalar için potansiyel risklerin belirlenmesi, tehlikeli maddelerin yayılmasının önlenmesi gibi alanlar da bulunuyor.

Dominik Cumhuriyeti ile imzalanan "Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" kapsamında ise Türkiye, bu ülkeye 3 ventilatör hibe edecek.

D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesi de onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede Bangladeş'e ait farklı özelliklere sahip 356 ürün yer aldı.

Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı, Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı ve Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'na ait protokoller de onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Yolcu ve yük taşımacılığı ile istatistiklerin müzakere edildiği toplantılarda, geçiş belgesi sayıları ve kotalar konusunda da kararlar alındı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • Begendim
 • Kalp
 • Begenmedim
 • Gülen Surat
 • Kalpli Göz
 • Kızgın
 • Şokta
 • Üzgün

Yorumlar

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English