Son Dakika Haberler

Bu haberi daha sonra okumak için kaydedebilir ve sağ üst köşedeki butona basarak haberi okuyabilirsiniz!

İhracat desteklerinin kapsamı genişletildi, tutarları artırıldı (2)

Perakende sektöründe faaliyet gösteren ve mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırabilmeleri için "çok kanallı zincir mağaza desteği" verilecek Gemi ve yat sektörü tasarım desteğinde kapsam genişletildi

Anadolu Ajansı haberine göre;

ANKARA (AA) - Türkiye'nin dünya ticaretindeki payını artırmak amacıyla verilen ihracat destekleri yeniden düzenlendi, perakende, gemi ve yat gibi bir dizi sektöre yönelik yeni imkanlar sağlandı.


İhracat desteklerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Düzenlemeye göre, tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı, modelist, mühendis istihdamı, makine, ekipman, alet, teçhizat, malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri 3 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 5 milyon liraya kadar desteklenecek. Şirketin 1 projesi desteklenecek, proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilecek.


Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi, korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi, resim, harç, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince yüzde 50 ve yıllık 5 milyon liraya kadar desteklenecek.


Gemi ve yat sektörü tasarım desteğinde tasarım hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcılarının kapsamı genişletildi. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 ve yıllık 3 milyon liraya kadar karşılanacak.


- Marka ve TURQUALITY desteği


Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil, yenileme, koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira, temel kurulum, konsept mimari çalışma ve franchise giderleri 4 yıl süresince yüzde 50 oranında desteklenecek.


TURQUALITY Programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil, yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira, temel kurulum, konsept mimari çalışma ve franchise giderleri yüzde 50 oranında karşılanacak.


Şirketlerin, markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl, kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri de ilk 5 yıl desteklenecek.


- Çok kanallı zincir mağaza desteği


İhracat desteklerine "çok kanallı zincir mağaza desteği" eklendi.


Bu kapsamda, perakende sektöründe faaliyet gösteren ve mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırabilmeleri için yurt dışı marka tescil, yenileme, koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, kurulum, konsept mimari çalışma, dekorasyon, franchise giderleri karşılanacak.


Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil, yenileme, koruma giderleri yıllık 750 bin, pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 2 milyon, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 9 milyon, birim kira gideri birim başına 5 yıl süresince yıllık 2 milyon, temel kurulum, konsept mimari çalışma, dekorasyon giderleri birim başına 3 milyon ve franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 2 milyon liraya kadar yüzde 50 oranında ve toplamda yıllık en fazla 20 milyon liraya kadar desteklenecek.


Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu kapsamda desteklenmeyecek.


- UR-GE desteği


İş birliği kuruluşlarının UR-GE projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerine yönelik giderleri yüzde 75 oranında ve proje bazında 6 milyon liraya kadar karşılanacak.


UR-GE projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin proje süresince yapılacak istihdam giderlerinin yüzde 75'i desteklenecek.


UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 2 milyon 500 bin liraya, azami 10 alım heyeti faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 1 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 75 oranında karşılanacak.


UR-GE projeleri kapsamında iş birliği kuruluşunca düzenlenecek azami 10 sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderleri faaliyet başına 800 bin liraya kadar yüzde 75 oranında desteklenecek.


Projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet bazında yetkilendirilen iş birliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin tamamı yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar karşılanacak.


UR-GE projelerinin süresi 3 yıl olacak. Proje süresine projenin performansına göre 2 yıla kadar ilave süre verilebilecek. Bir şirket en fazla 3 UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilecek.


- İhracat konsorsiyum desteği


Mevzuata eklenen yeni desteklerden biri de "ihracat konsorsiyumu desteği" oldu.


Bu kapsamda KOBİ'lerin ürünlerini küresel pazarlara ihraç etmesine aracılık etmek, ihracatçıların ortak hareket ederek yeni pazarlara açılmalarını ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomisi oluşturmalarını sağlamak üzere geliştirilen bu yeni destek mekanizması ile konsorsiyuma konu ürünlerin yurt dışı tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenecek.


İhracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında yıllık 10 milyon liraya kadar karşılanacak.


Pazara giriş rapor desteği kapsamında iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri yüzde 50 ve yıllık 3 milyon liraya kadar desteklenecek.


- Sanal fuara katılım desteği


Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 750 bin liraya kadar karşılanacak.


Sanal fuar organizasyonuna dair giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 1 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek.


İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 ve faaliyet başına 1 milyon 500 bin liraya kadar karşılanacak. Sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon 250 bin liraya kadar desteklenecek.


Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon liraya kadar karşılanacak.


- Tasarım organizasyonu desteği


Tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılmasıyla Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 ve proje başına 3 milyon liraya kadar desteklenecek.


İş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 60 kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20 bin lirayı aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin kuruluşların gerçekleştirecekleri harcamaların tamamı 1 yıl süresince karşılanacak.


TURQUALITY Projesi desteği kapsamında ihracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 proje için proje başına en az 1, en fazla 4 yıl süresince yıllık 4 milyon liraya kadar yüzde 75 oranında desteklenecek.


Tanıtım desteğinden ihracatçı birlikleri aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlandırılacak.


- Üst limitler güncellenecek


Türkiye İhracatçılar Meclisinin TURQUALITY/marka destek programı ile yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 100 milyon liraya kadar desteklenecek.


İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında güncellenecek.


(Bitti)


Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begendim
 • Kalp
 • Begenmedim
 • Gülen Surat
 • Kalpli Göz
 • Kızgın
 • Şokta
 • Üzgün

Yorumlar

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English