Son Dakika Haberler

Bu haberi daha sonra okumak için kaydedebilir ve sağ üst köşedeki butona basarak haberi okuyabilirsiniz!

Acadezone ile ISO Eğitimleri: Sizi İş Dünyasında Nasıl Öne Çıkarır?

Acadezone ile ISO Eğitimleri: Sizi İş Dünyasında Nasıl Öne Çıkarır?

 

ISO eğitimleri, iş dünyasında kalite yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi gibi konularda uzmanlaşmayı sağlayan eğitim programlarıdır. Bu eğitimler, ISO standartlarına uyum sağlanması ve kurumsal yönetimde profesyonelleşmeyi hedefler. Eğitim programları genellikle belirli ISO standartlarına odaklanır ve katılımcılara sertifikasyon imkanı sunar.

Bu makalede ISO eğitimlerinin kariyerinizi nasıl ilerletebileceği ve iş fırsatları sağlayabileceği konularını ele alacağız. Konuya başlamadan önce, ISO eğitimlerinin iş dünyasındaki önemine ve avantajlarına bir göz atalım:

ISO Eğitimlerinin Önemi ve İş Dünyasındaki Yeri

ISO eğitimleri, kurumların rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olurken, aynı zamanda profesyonel gelişime de katkı sağlar. İş dünyasında kalite standartlarının yükselmesiyle birlikte ISO eğitimlerine olan talep de artmaktadır.

ISO Eğitimleri Nedir, Kimler Katılmalıdır ve Ne Gibi Avantajlar Sunar?

Bu eğitimler genellikle mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, kalite departmanında çalışmak isteyenler, çevre yönetimi uygulayan kurumlarda yönetim sistem sorumlusu olmak isteyenler, kurum içi denetçiler ve risk değerlendirmesi yapmak isteyen kişilere hitap eder. Katılımcılara belirli bir ISO standardına göre uzmanlık kazanma fırsatı sunar.

Bu temel bilgiler ışığında ISO eğitimlerinin kariyerinizi nasıl etkileyebileceği ve iş fırsatları sağlayabileceği konularına daha detaylı olarak değineceğiz.

1. ISO Eğitimleri Nedir?

ISO Eğitimleri, iş dünyasında kalite yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi gibi konularda uzmanlaşmayı sağlayan eğitim programlarıdır. Bu eğitimler, ISO standartlarına uyum sağlanması ve kurumsal yönetimde profesyonelleşmeyi hedefler. Eğitim programları genellikle belirli ISO standartlarına odaklanır ve katılımcılara sertifikasyon imkanı sunar.

ISO eğitimlerinin tanımı ve iş hayatındaki rolü şu şekildedir:

 • ISO Eğitimleri: ISO standartlarını anlama, uygulama ve denetleme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitim programlarıdır. Bu programlar, işletmelerin belirli bir ISO standardına uyumu sağlamalarını ve sertifikasyon sürecine hazırlanmalarını hedefler.
 • İş Hayatındaki Rolü: ISO eğitimleri, iş dünyasında kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi gibi konularda uzmanlaşmayı amaçlar. Bu eğitimler sayesinde katılımcılar, ilgili ISO standartları hakkında derinlemesine bilgi edinir ve bu standartlara uygunluk sürecinde aktif rol alabilirler.

ISO belgelerinin önemi ve neden şirketlerin bu belgelere sahip olmak istediği şu şekildedir:

 • ISO Belgelerinin Önemi: ISO belgeleri, işletmelerin kalite yönetimi, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda uluslararası kabul görmüş standartlara uyumlu olduğunu gösteren belgelerdir. Bu belgeler, işletmelerin kaliteyi artırmasına, riskleri azaltmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
 • Şirketlerin İlgili Belgelere Sahip Olma Nedenleri: Şirketler, ISO belgelerine sahip olarak müşterilere ve paydaşlara kaliteli ürün ve hizmet sunduklarını kanıtlama imkanı elde ederler. Ayrıca, ISO belgeleri rekabet avantajı sağlar, pazarlama stratejilerine destek olur ve küresel pazarda daha fazla fırsat yakalamalarını sağlar.

ISO eğitimi sonrasında alınan sertifikaların değeri ve tanınmışlığı şu şekildedir:

 • Sertifikaların Değeri: ISO eğitimleri sonucunda alınan sertifikalar, katılımcılara ilgili ISO standardının gerekliliklerini anlama ve uygulama becerisi kazandığını gösterir. Bu sertifikalar, işverenler tarafından değerli olarak kabul edilir ve iş başvurularında rekabet avantajı sağlar.
 • Tanınmışlık: ISO sertifikaları, uluslararası kabul görmüş bir standart olan ISO tarafından verildiği için tanınmışdır. Bu da sertifikalı kişilere daha fazla güven ve itibar kazandırır.

ISO eğitimleri, iş dünyasında bilgi ve beceri eksikliğini gidermek, kalite yönetimi, çevre yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyen herkes için önemlidir. Bu eğitimler, mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, kalite departmanında çalışmak isteyenler, çevre yönetimi uygulayan kurumlarda yönetim sistem sorumlusu olmak isteyenler, kurum içi denetçiler ve risk değerlendirmesi yapmak isteyen kişilere hitap eder.

2. ISO 9001:2018 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, işletmelerin kalite yönetim sistemleri konusunda uzmanlaşmalarını sağlayan önemli bir eğitim programıdır. Bu eğitimin içeriği, hedefleri ve kimler için uygun olduğu şu şekildedir:

 • İçerik ve Hedefler: ISO 9001:2015 eğitimi, katılımcılara kalite yönetim sistemi standartlarına uyum konusunda detaylı bilgi sağlar. Eğitimde genellikle kalite politikaları, hedefleri, prosedürleri, süreçleri ve performans ölçütlerini belirleme konuları ele alınır. Ayrıca sürekli iyileştirme prensipleri ve kalite denetimleri de eğitimin odak noktaları arasındadır.
 • Kimler İçin Uygun?: ISO 9001:2015 eğitimi, kalite yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için uygundur. Özellikle kalite yöneticileri, proses yönetimi uzmanları, mühendisler ve kurum içi denetçiler bu eğitime katılabilir. Aynı zamanda kalite yönetim sistemleriyle ilgili kariyer yapmak isteyen herkes bu eğitimden faydalanabilir.

Bu eğitimin tamamlanmasıyla katılımcılar, işletmelerindeki kalite yönetim sistemlerini etkin bir şekilde yürütebilme yetkinliği kazanır ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifika elde etmiş olurlar. Bu sayede iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek ve kariyerlerinde ilerlemek adına önemli bir adım atmış olurlar.

3. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi, işletmelerin çevresel performanslarını iyileştirmek ve çevresel etkilerini azaltmak için gereken becerileri kazandırmayı hedefler. Bu eğitim, katılımcılara çevre yönetim sistemlerinin nasıl kurulacağı, uygulanacağı ve sürdürüleceği konusunda kapsamlı bir anlayış sunar. Ayrıca ISO 14001 standardının gereklilikleri, çevresel politika oluşturma süreci, yasal düzenlemelere uyum sağlama ve çevresel performansın sürekli iyileştirilmesi gibi konuları ele alır.

Bu eğitimin içeriği:

 • ISO 14001:2015 standartlarının detaylı incelenmesi
 • Çevre yönetim sistemi belgelendirme süreci
 • Çevresel etki değerlendirmesi ve risk analizi
 • Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi
 • İzleme, ölçme, analiz etme ve iyileştirme süreçleri

Hedefleri:

 • Katılımcılara çevresel yönetim sistemlerinin temel prensiplerini kavratmak
 • Çevre performansının sürekli iyileştirilmesi için stratejiler geliştirmek
 • Kuruluşların çevresel yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli adımları atmayı sağlamak

Kimler için uygun?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi, çevre yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller, çevre mühendisleri, sürdürülebilirlik uzmanları ve çevreye duyarlılık gösteren tüm işletmeler için uygundur. Ayrıca çevreye duyarlı üretim süreçleri oluşturmak isteyen endüstriyel tesislerde çalışanlar da bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren profesyonellerin de ilgisini çekebilir.

4. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerini kurma, uygulama ve sürdürme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu eğitim, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını en aza indirmek için etkili stratejiler oluşturmayı hedefler.

Bu eğitimin içeriği:

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin temelleri
 • Risk yönetimi ve değerlendirmesi
 • Yasal gereklilikler ve uyumluluk
 • Acil durum hazırlık planları
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının izlenmesi ve ölçülmesi

Bu eğitim kimler için uygun?

 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları
 • İnsan kaynakları profesyonelleri
 • Fabrika müdürleri ve operasyon yöneticileri
 • Endüstri mühendisleri ve fabrika çalışanları

ISO 45001 sertifikasına sahip olmak, iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek isteyen profesyoneller için önemlidir. Bu eğitim, katılımcılara iş yerinde güvenli bir ortam sağlama konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olur. Ayrıca, işverenler için de çalışanların güvenliğini en üst düzeyde sağlamak adına önemli bir adım olacaktır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, katılımcılara iş dünyasında saygın bir konum elde etmelerine yardımcı olurken aynı zamanda iş yerlerindeki riskleri en aza indirme konusunda da önemli bir rol oynar.

5. ISO 19011:2018 İç Denetçi(Tetkikçi) Eğitimi

Bu eğitimin içeriği, hedefleri ve kimler için uygun olduğu:

İçerik

ISO 19011:2018 İç Denetçi Eğitimi, iç denetim süreçlerini anlamak ve uygulamak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Eğitim programı:

 • İç denetim kavramları, prensipleri ve teknikleri üzerine odaklanır.
 • ISO 19011 standardının gereklilikleri ve iç denetim süreçlerindeki en iyi uygulamalar konusunda bilgi sunar.

Hedefler

Bu eğitimin temel hedefi:

 • Katılımcılara kuruluş içinde etkin bir şekilde iç denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
 • ISO 19011 standardının gerekliliklerine uygun olarak iç denetim programları oluşturabilme yetkinliğini geliştirmeyi amaçlar.

Kimler için uygun

ISO 19011:2018 İç Denetçi Eğitimi, şu pozisyonlarda çalışan profesyoneller için uygundur:

 • Kurum içi denetim görevlileri
 • Kalite yöneticileri
 • Süreç yöneticileri
 • Sistem yöneticileri
 • Yönetim temsilcileri

Ayrıca, kuruluş içinde iç denetim süreçlerini yürütmek isteyen herhangi bir çalışanın da bu eğitime katılması faydalı olacaktır.

Bu eğitim, iş dünyasında kalite yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için önemli bir adımdır. ISO 19011 standardına uygun olarak gerçekleştirilen iç denetim süreçleri, kurumların etkinliklerini artırırken aynı zamanda uluslararası standartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu sayede işletmeler daha rekabetçi hale gelirken iş fırsatlarını da artırabilirler.

6. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Eğitimi

Bu eğitimin içeriği, hedefleri ve kimler için uygun olduğu:

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Eğitimi, gıda endüstrisinde çalışanlar için gıda güvenliği yönetim sistemi konusunda derinlemesine bilgi edinmeyi amaçlar. Eğitim, katılımcılara gıda güvenliği prensipleri, tehlikelerin analizi, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensipleri ve ISO 22000 standartlarına uyum konularında kapsamlı bir anlayış kazandırır.

Bu eğitime katılmak isteyenler arasında:

 • Gıda endüstrisi profesyonelleri
 • Gıda mühendisleri
 • Kalite kontrol uzmanları
 • Gıda güvenliği yöneticileri ve denetçiler
 • Gıda üretimi yapan işletmelerde çalışan her seviyeden personel

bulunur. Aynı zamanda bu eğitime katılabilmek için özel bir önkoşul veya tecrübe gerekliliği bulunmamaktadır.

Eğitim programının içeriği ve hedefleri, katılımcılara gıda güvenliği standartlarını anlama ve uygulama konusunda kapsamlı bir yetkinlik kazandırarak iş dünyasında rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. Bu sayede işletmeler gıda üretimi süreçlerinde uluslararası standartlara uyum sağlayarak tüketicilere daha güvenilir ürünler sunabilirler.

7. Risk Analizi Eğitimi

Risk Analizi Eğitimi, iş dünyasında risk yönetiminin önemini anlamak ve etkili bir şekilde uygulamak isteyen kişiler için tasarlanmış bir eğitim programıdır.

Kimler İçin Faydalıdır?

Bu eğitim, çeşitli sektörlerde çalışan profesyoneller için faydalı olabilir. Özellikle aşağıdaki kişiler bu eğitime katılabilir:

 1. Proje yöneticileri ve proje ekipleri: Proje süreçlerinde karşılaşılan riskleri tanımak ve yönetmek projelerin başarısı için önemlidir.
 2. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları: İş kazalarını önlemek ve güvenli çalışma ortamları sağlamak için risk analizine ihtiyaç vardır.
 3. Kalite departmanında çalışmak isteyenler: Kalite yönetim sistemi uygulayan kurumlarda kalite risklerini değerlendirmek önemlidir.
 4. Finansal analistler: Finansal riskleri analiz etmek ve yönetmek, şirketlerin sürdürülebilirliklerini sağlamak için önemlidir.
 5. Satış ve pazarlama profesyonelleri: Rekabetçi pazarda riskleri önceden tahmin etmek ve yönetmek, başarılı bir satış stratejisi için gereklidir.

Eğitimin İçeriği

Risk Analizi Eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 1. Risk kavramı ve tanımı
 2. Risk analizi yöntemleri ve araçları
 3. Risk değerlendirme süreci
 4. Risk önceliklendirme ve sınıflandırma
 5. Risk yönetim stratejileri
 6. Riske dayalı karar verme

Eğitimin Avantajları

Bu eğitim, katılımcılara risk analizinde kullanılan çeşitli teknikleri öğretir ve pratik uygulama fırsatları sunar. Ayrıca, gerçek hayattan örnekler ve vaka çalışmaları aracılığıyla risk analizi becerilerini geliştirir.

Eğitim sonunda alınan sertifika, katılımcılara iş dünyasında risk yönetimi konusunda uzmanlık sağlayabilir ve kariyer fırsatları sunabilir.

ISO Eğitimleri'nin Kariyer Ve İş Fırsatlarına Etkisi

ISO eğitimleri, iş dünyasında kariyer gelişimi ve iş fırsatları açısından önemli bir etkiye sahiptir. Bu eğitimlere katılarak kendinizi geliştirebilir, becerilerinizi artırabilir ve iş dünyasında öne çıkabilirsiniz. İşte ISO eğitimlerinin kariyerinizde nasıl bir fark yaratabileceği ve iş fırsatları sağlayabileceği konularında daha detaylı bilgiler:

ISO eğitimlerinin kariyerinizde nasıl bir fark yaratabileceği

ISO eğitimleri, belirli bir alanda uzmanlaşmanızı sağlar ve bu alandaki bilgi, beceri ve yeteneklerinizi geliştirir. Bu sayede iş dünyasında rekabet avantajı elde edebilir ve diğer adaylardan ayrışabilirsiniz. Örneğin:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi alan bir kişi, kalite yönetimi konusunda uzmanlaşmış olduğunu göstererek işverenlerin dikkatini çekebilir.

Önerdiğimiz kurum olan Acadezone uluslararası sertifikalı iso eğitim programları konusunda uzmandır.

Eğitim sonunda alınan sertifikaların iş dünyasında sağladığı avantajlar

ISO eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Bu sertifikalar, işverenler tarafından değerli görülür ve iş dünyasında tanınır. Sertifikalar:

 • İşverenlere katılımcının belirli bir alanda uzman olduğunu gösterir ve güven verir.
 • ISO sertifikaları uluslararası kabul görmüş belgelerdir ve yurt dışında da geçerlidir.

Bu da iş fırsatlarını genişletme imkanı sunar.

ISO eğitimlerinin iş arayanlara sunduğu fırsatlar

ISO eğitimlerine katılanlar, iş arama sürecinde önemli bir avantaj elde eder. İşverenler, ISO sertifikalarına sahip adayları tercih eder çünkü bu sertifikalar:

 • Adayların belirli bir alanda bilgi sahibi olduğunu ve kalite standartlarına uyum sağlayabildiğini gösterir.
 • Özellikle kalite yönetimi, çevre yönetimi veya iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda uzmanlaşmış kişilerin iş bulma şansı daha yüksektir.

ISO eğitimleri kariyerinizde ilerlemenizi sağlayabilecek önemli araçlardır. Bu eğitimlere katılarak yetkinliklerinizi geliştirebilir, sertifikalarınızla kendinizi kanıtlayabilir ve daha iyi iş fırsatlarına ulaşabilirsiniz.

Sonuç

ISO eğitimleri, iş dünyasında öne çıkmak ve kariyerinizi ilerletmek için değerli bir fırsat sunmaktadır. Bu eğitimler sayesinde ISO standartlarına uyum sağlama konusunda uzmanlaşabilir ve kurumsal yönetimde becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca, ISO eğitimleri sonucunda alacağınız sertifikalar, iş dünyasında size avantaj sağlayacaktır.

ISO eğitimlerinden nasıl faydalanabileceğinize dair bazı ipuçları ise şunlardır:

 • İş dünyasında geçerliliği olan ve tanınmış bir eğitim programına katılın.
 • ISO standartlarına odaklanan bir eğitim seçin ve bu alanda uzmanlaşın.
 • Eğitimi tamamladıktan sonra sertifika almayı hedefleyin ve bu sertifikaları CV'nizin bir parçası haline getirin.
 • Sertifikalarınızı LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak kendinizi işverenlere gösterin.
 • ISO eğitimleriyle kazandığınız bilgi ve deneyimi projelerinizde uygulayarak işverenlere somut örnekler sunun.

ISO eğitimleri, sizlere iş dünyasında rekabet avantajı sağlar ve kariyerinizde önemli bir adım olabilir. Bu nedenle, ISO eğitimlerine katılarak kendinizi geliştirmeniz ve iş fırsatlarından yararlanmanız önemlidir.


Kaynak: Bülten

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begendim
 • Kalp
 • Begenmedim
 • Gülen Surat
 • Kalpli Göz
 • Kızgın
 • Şokta
 • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English