Son Dakika Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: “Gelişmiş ülkelerin aslında ticarette her zaman bir adım önde olmasının nedenlerinden biri de standartlara uyan değil, standartları belirleyen ülkeler olmalarıdır. 2023 hedefleri doğrultusunda dünyadaki ilk 10 ekonominin içerisinde yer almayı planlayan ülkemizin de artık standartlara sadece uyan değil bu standartların hazırlanması aşamasında söz sahibi ülkelerden biri olması hızla önem kazanmaktadır” Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mi

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Gelişmiş ülkelerin aslında ticarette her zaman bir adım önde olmasının nedenlerinden biri de standartlara uyan değil, standartları belirleyen ülkeler olmalarıdır. 2023 hedefleri doğrultusunda dünyadaki ilk 10 ekonominin içerisinde yer almayı planlayan ülkemizin de artık standartlara sadece uyan değil bu standartların hazırlanması aşamasında söz sahibi ülkelerden biri olması hızla önem kazanmaktadır.” dedi.


Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütmekte olduğu “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında 14 Ekim Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Konferansı gerçekleştirildi.


Konferansın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, sanayi ve üretim şeklinin ziyadesi ile hızlı değiştiği bugünde rekabet ortamını ve inovasyon çalışmalarını etkin bir şekilde takip etmenin oldukça önemli hale geldiğini belirtti.


Bu rekabet ve inovasyon çalışmalarını tüm ülkeler ile beraber takip etmenin en önemli yollarından birinin standartlar olduğuna işaret eden Büyükdede, “Ülkemiz standartlara uygun üretim ile ihracat potansiyelini güncel seviyeye kadar çıkarmıştır. Sürekli gelişen sanayimizin ihracat rakamlarını katlayacak potansiyelde olduğunu biliyoruz. Sanayicilerimizin standartların hazırlık süreçlerine katılarak ticaret hacimlerini artıracaklarını, böylelikle hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşabileceğimizi biliyoruz. Standartların hazırlık sürecinde olduğu kadar uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında TSE'nin faaliyetlerini önemsiyoruz.” diye konuştu.


Büyükdede, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Günümüzde hızla artmakta olan küresel rekabette standardizasyon faaliyetlerine katılım kayda değer önem taşımaktadır. Çünkü standardı belirleyen ülkeler diğer ülkeler ile rekabet etmede büyük avantajlar elde etmektedir. Standardizasyon faaliyetlerini etkin ve aktif takip etmeyen ülkeler ise ancak standartlar yayımlandıktan sonra haberdar olmaları sebebi ile rekabetteki yerini ciddi oranda kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Gelişmiş ülkelerin aslında ticarette her zaman bir adım önde olmasının nedenlerinden biri de standartlara uyan değil, standartları belirleyen ülkeler olmalarıdır.


2023 hedefleri doğrultusunda dünyadaki ilk 10 ekonominin içerisinde yer almayı planlayan ülkemizin de artık standartlara sadece uyan değil bu standartların hazırlanması aşamasında söz sahibi ülkelerden biri olması hızla önem kazanmaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında, standardizasyon faaliyetlerinde yer almanın ülkemizde alanında uzman her sanayicinin üzerine düşen milli bir sorumluluk olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda, dijital dönüşümün tüm alanlarda kendisini hissettirdiği bir ortamda, standardizasyon faaliyetlerine katılımı ve takip etmeyi kolaylaştıracak bir alt yapıyı oluşturmak da ihtiyaç haline gelmiştir.”


Bu alt yapının ise Türk Standardları Enstitüsü'nün bir süredir yürüttüğü IPA projesinin çıktılarından biri olan, standardizasyon faaliyetlerine ilgili paydaşların hızlı ve pratik ulaşıp aktif katılım sağlayabilecekleri yeni bir platformla hizmete sunulacağını bildiren Büyükdede, platformun, Türkiye'nin standardizasyon süreçlerine sürekli gelişen teknik kabiliyetleri ile kıymetli katkılar sunacağına inandığını söyledi.


Büyükdede, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO'nun en düzey yönetim organı olan konsey üyeliğine seçilen TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'i kutladı.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise sürdürülebilir kaliteye karşı oluşturulacak güvenin, standart kavramını izah ettiğini belirtti.


Demircan, salgın sürecinde Türkiye'de dünya ile eş zamanlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve TSE'nin katkıları ile güvenli, turizm kriterlerinin oluşturulduğunu anımsatarak, “Söz konusu standartlar aynı zamanda ülke politikamız için de cari açığımızın kapatılmasında önemli olan rol oynayarak turizm potansiyelimizin korunmasına katkı sağladı. Bugün standartların hızlıca uzlaşı ile ve ekonomik çözümler sunarak içinde yaşadığımız bu sürece kolaylık kattığını rahatlıkla söyleyebilmemiz ülkemiz adına mutluluktur. Standardizasyon kavramının deneyimlerden ders çıkarmaya teşvik eden ve tecrübelerimizin gelecek nesle aktarılmasına öncülük eden yapısı doğru mesajları aldığımızda hiç şüphesiz ki ülkemizin kalkınma politikalarına artı katmaya devam edecektir.” diye konuştu.
- “Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir standardizasyon geleneği var”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret Ekonomi ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, Gümrük Birliği'nin katkısıyla Türkiye ile Avrupa'nın önemli bir ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti.


Bu ticaret hacminin gelişmesinde TSE, Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türk Akreditasyon Kurumu görünmez bir şekilde, sessiz olarak çok önemli etki yarattığını anlatan Przywara, “Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir standardizasyon geleneği var ve TSE'nin liderliğinde çok da etkin bir sistemi var.” dedi.


Przywara, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın birçok sosyal ve ekonomik alanı kapsadığına işaret ederek, AB'nin belirlediği hedeflerin çok iddialı olduğunu, 2050'ye kadar sıfır emisyona ulaşılabilmesi için üretim, tüketim, altyapı ve taşımacılık sistemlerinin dönüşümünü gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguladı.


İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan da bugünün pazarlarında yaşanan zorlu rekabet şartlarının, sanayicileri değişime ve gelişime zorladığını aktararak, değişime ayak uydurabilen, değişimi ve gelişimi sürdürülebilir hale getirebilen ülkelerin bir adım önde olacağı mevcut ekonomik konjonktürde, uluslararası ticaretin olmazsa olmaz kurallar manzumesi ve ortak dili olarak standartların öneminin bir kat daha arttığını dile getirdi.


Saruhan, daha yaşanılabilir bir dünya için, çocuklara daha güzel bir dünya miras bırakılabilmesi için küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına duyarlı bir sanayiye ihtiyacın olduğunu vurgulayarak, “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öngörülen sınırda karbon düzenlemesinin sanayicilerimizin yeni kurallara, yeni standartlara uyumunu zorunlu kılacaktır. Bu çerçevede, Odamızca 7 Aralık 2021 tarihinde Sürdürülebilirlik ana teması ile gerçekleştirilmesi planlanan 15. Sanayi Kongresi'nde, Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik üretim konuları da ele alınacaktır.” dedi.


Standardizasyon faaliyetlerine katkıda bulunulabilecek en önemli platformun TSE bünyesinde faaliyet gösteren ayna komiteleri olduğuna dikkati çeken Saruhan, “Bu çerçevede, sanayicilerimizin ayna komitelerine katılımını özendirmek, ülkemiz için önemini ve avantajlarını anlatmak amacıyla öncelikle Odamız meslek komiteleri toplantılarında ve üyelerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, komite üyelerimizle çalışmalarımız devam etmektedir.” diye konuştu.


Saruhan, “Sanayicilerimizin söz konusu platformlarda yer alması ile ilgili olarak teşvik ve destek yönündeki beklentileri devam etmektedir. Bu çerçevede, söz konusu destekler hususunda gerek bakanlıklarımız gerekse TOBB nezdinde yapılan çalışmaların sonuçlandırılmasının çok değerli olacağını ifade etmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
- “Uluslararası standartların belirlenmesinde yer alan firmalar pazardan ilk pay alanlar oluyor”
Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi”nin, standardizasyon çalışmalarına profesyonel bir yaklaşım getirdiğini belirterek, projenin, Türkiye'deki standardizasyon sistemini 81 ile yaymayı, etkinliğini, verimliliğini ve paydaş katılımını iyileştirerek standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.


Standardizasyon Platformu aracılığıyla, standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımını amaçladıklarını ifade eden Şahin, “Yeni ürün ve hizmetlerin küresel pazarda yer alabilmesi için uluslararası standartların belirlenmesinde yer alan firmaların pazardan ilk pay alanlar olduğunu görüyor, şahitlik ediyoruz.” dedi.


Şahin, ekonomiye yön veren ülkelere bakıldığında bu ülkelerin standardizasyon faaliyetlerine büyük önem atfettiğini gördüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:


“İhracatımızın yüzde 50'den fazlasını gerçekleştirdiğimiz AB tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeni standartların hazırlanması çalışmalarında Enstitümüz de üzerine düşen sorumluluğunun farkındadır. Sanayimizin standartlara uygun ürünlerle küresel pazarlara girmesini sağlayan TSE, ihracatçımızı bu yeni sisteme hazırlamak için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına hızlıca devam ediyor. Sanayi ve ticaret erbabımızı bu değişim süreçlerinde, ülkemizin bu çalışmalarda belirleyici ve etkili olabilmesi için TSE rehberliğinde etkin rol almaya davet ediyoruz. TSE ne kadar güçlü olursa, sanayicilerimiz de küresel rekabette o kadar güçlü olur. Çünkü standartlar, ürünlerinizi daha rekabetçi yapar, markalarınızın dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlar. Saydığım ve sayamadığım nedenlerle kıymetli sanayicilerimizi, ayna komitelere katılmaya, standartlara yön vermeye davet ediyoruz.”


Prof. Dr. Şahin, Enstitü olarak sanayicilerin, üniversitelerin ve tüketici birliklerinin, ayna komitelerde bulunması ile standartların daha kapsayıcı olarak hazırlanacağına inandıklarını söyledi.


Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Büyükdede ve Bakan Yardımcısı Demircan, Standardizasyon Ödül Töreni'nde standartların gelişmesine katkı sunanlara ödüllerini takdim etti.


Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begendim
 • Kalp
 • Begenmedim
 • Gülen Surat
 • Kalpli Göz
 • Kızgın
 • Şokta
 • Üzgün

Yorumlar

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English