Son Dakika Haberler

Konya İl İdare Kurulu Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında toplandı. Toplantıda Konya için önemli kararlar alındı.

Konya için önemli ’koronavirüs’ kararları!
İl İdare Kurulu Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında, Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları uyarınca alınacak tedbirlerin görüşülmesi için toplandı.

İşte alınan kararlar:

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile vatandaşların virüsten
korunmasına yönelik diğer aşağıdaki belirtilen tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur:

 1-İller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi saat 17:00'den itibaren İlimiz merkez ilçeleri dâhil
Valiliğimizin, merkez ilçeler hariç diğer ilçeler de ise Kaymakamlıkların izni ile yapılabilecektir.
 
2-Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları
nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunamayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valiliğimiz veya Kaymakamlıkların izni ile gerçekleştirilebilecektir.

 3-İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Valiliğimiz veya Kaymakamlıkların
koordinesinde oluşturulacak “Seyahat İzin Kurulu’na” başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi
talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecektir.
 
4-Seyahat İzin Kurulu Sayın Valimizin ve İlçe Kaymakamlarımızın belirleyeceği kamu
görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullarotogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesisağlanacaktır.

 5-Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan
başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.
 
6-Otobüslerde seyahat etmesine izin verilen yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin
yapılması amacıyla otogar giriş ve çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcular
sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır. Gelen yolcuların sağlık
kontrolleri yapıldıktan sonra otogardan ayrılmaları sağlanacaktır.
 
7-Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları, gidecekleri
yerlerdeki adresleri belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valilikçe belirlenen Seyahat İzin
Kuruluna bildirilecektir. Şehir dışından İlimize gelecek yolcuların iletişim bilgileri Valiliğimiz
bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna bildirilmesi sağlanacaktır.

8-Valiliğimizce (İl Sağlık Müdürlüğü), ilimize gelecekleri bildirilen yolcuların İl girişlerinde
kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi
halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

 9-Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden
geçirilmesi sağlanacaktır.

 10-Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergâhlarında sadece İlimiz otogarında
duracak ve Valiliğimizce seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması
halinde alabileceklerdir.

 11-Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanmıştır.

 12-İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliğimizce (Kolluk Kuvvetleri) yol kontrol
noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.

 13-İlimiz merkez sınırları içerisinde otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, Kolluk
Kuvvetleri vasıtasıyla sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun
olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.

 14-Özel araçları ile şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlarımıza yol kontrolü noktalarında
salgınla ilgili almaları gereken tedbirler hatırlatılarak evde kalmalarının önemi tavsiye edilecektir.

 15- İller arasında her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için İlimiz girişlerinde ve
havaalanında oluşturulan noktalarda sağlık kontrolü mutlaka yapılacaktır, karantinaya alınmasını
gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.Karantinaya alınmayan vatandaşlara ise 14 gün süreyle evlerinde gözlem altında kalmaları hususu ısrarla tembih edilecektir.

 16- Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken kişilerin kimlik, adres ve iletişim
bilgileri başta sağlık birimleri olmak üzere mahalle muhtarları ile paylaşılarak konunun
Kaymakamlarımızın koordinasyonunda kolluk birimlerimiz tarafından takip edilmesi sağlanacaktır.

17- İlimizde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşlarımızın virüsün etki alanı içinde
olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içindeoldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün yayılmasını hızlandırmaktadır. Görev içi veya görev dışında da Vali Yardımcılarının, İl İdaresi Kurulu Üyelerinin, Kurum Amirlerinin, Kolluk Birimlerimizin, Özel Güvenlik Birimlerinin, Belediye Zabıta Ekiplerinin ve tüm vatandaşlarımızın kendilerini önlemler alınması konusunda görevli kabul ederek topluluk halinde bulunan vatandaşlarımıza sosyal mesafeye dikkat etmelerinin önemini vurgulayarak gerekli ikazı yapmaları, ikazlara uymayanları ve direnenleri ilgili kolluk birimlerine bildirmeleri sağlanacaktır.

 18- Hafta sonunda vatandaşlarımızın göl ve baraj kenarları ile mesire, piknik alanları gibi; çok
yakın mesafede/bir arada bulunabilecekleri yerler için virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında, İl/ilçelerimizde vatandaşlarımızın piknik yapma, balık tutma, spor, yürüyüş vb.
faaliyetleri yapmaları yasaklanmış olup, hafta içi günlerde de bahsi geçen yerlerde
vatandaşlarımızın toplu halde bulunmamaları sağlanarak, evde kalmaları teşvik edilecektir.
 
19- Belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin ve zabıtanın kullandığı
araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde
kalmaları için ikaz/anons yapılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu
olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacaktır.

 20- Banka, PTT, Belediye gişeleri gibi vatandaşların ücret ödemek, hizmet almak, başvuruda
bulunmak gibi sebeplerle bir araya gelmek için ilgili kurum müdürü/amirinin sorumluluğunda özel
güvenlik görevlileri aracılığıyla sosyal mesafenin korunması ve gerekli tüm tedbirlerin alınması
sağlanarak, ikazlara uymayanlar kolluk birimlerine bildirilecektir.

21- Açık tutulmasına izin verilen ticari işletme, şirket, fabrika vb. müesseselerde gerek
çalışanların gerekse müşterilerin arasında sosyal mesafenin yeterince uygulanması noktasında
işletme güvenlik görevlilerince tedbir alınacaktır.

 22- Toplu taşıma araçları gibi önceden bildirilen talimatlarda belirlenen limitlere harfiyen
uyulmasının sağlanması için kurum amirleri/müdürleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

 23- Pazarlara (hayvan pazarları, araç alım satım pazarları, araç muayene istasyonları) ilişkin
alınacak tedbirler kapsamında belirlenen talimatlara uyulmasının başta Zabıta
görevlileri tarafından olmak üzere sıkı denetim sağlanacaktır.
 
24- Hastanelerde sosyal mesafe korunması hususu Başhekimler, Hastane Müdürleri ve Özel
Güvenlik görevlileri tarafından takip edilerek gerekli tedbirler alınacaktır.

 25- İl merkezinde Valimizin İlçelerimizde de Kaymakamlarımız başkanlığında oluşturulan Vefa
Sosyal Destek Grubu ve icrai faaliyet gösteren grupların etkin şekilde çalışmalarına devam
edecektir.

 26- Umre ziyareti sonucu karantina altına alınan Vatandaşlarımızın tahliyesi veya karantina
sürecinin devam etmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

B) Sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbirin vakit
kaybetmeksizin uygulanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında İl Pandemi Kurulu
oluşturulacaktır.

 C) İller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00 dan itibaren ancak Valiliğimiz
(Seyahat İzin Kurulu) izni ile yapılabileceğinden Seyahat İzin Kurulu kurulacaktır.

 D) Merkez İlçe dışındaki İlçelerde Kaymakamlar başkanlığında aynı kurulları oluşturacaktır.

 Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü ve 72 inci maddeleri
gereğince gerekli kararların alınması, il merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçelerimizde de Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Karar verilmiştir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

 • 128
 • 24
 • 12
 • 6
 • 31
 • 15
 • 13
 • Begendim
 • Begenmedim
 • Gülen Surat
 • Kalpli Göz
 • Kızgın
 • Şokta
 • Üzgün

Yorumlar

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • AHMET A

  Konyamızda yetkililer en iyi önlemleri aldı. Yeter ki vatandaşlarımız önlemlere mümkün mertebe uymalı

  • Cevapla
  • Begen (0)
  • Begenme (0)
 • İbrahim

  Otobüsler dolmuşlar tramvaylar işçi servisleri tıklım tıklım, kurallara uyulmayacaktı madem camilerimizi neden cemaate kapattınız? inşaallah bu sözde önlemler ramazana sarkmaz. Olan bizim cumalara oldu vay arkadaş ya..

  • Cevapla
  • Begen (0)
  • Begenme (1)
 • Ali konya

  Zenginlerin paralarını kaybetmemesi adına alınan önlemler, fakirler, alt gelirliler, orta gelirlilerin vatandaşların ölmesine yönelik önlemler.

  • Cevapla
  • Begen (10)
  • Begenme (6)
 • İnsanız unutmayın

  Eşim konya organizede çalışıyor ve psikolojimiz bozuldu gerçekten bikac gündür öksürük ve gribi var ama 80 kişilik fabrikaya gidip çalışmak zorunda evine ekmek getirmek zorunda yüzlerce insan var böyle önlem nerde anlamadım lütfen bı an önce tüm insanları kapsayacak önlem alınsın evde çocuklarımız var çok korkuyoruz Lutfennn!!!

  • Cevapla
  • Begen (15)
  • Begenme (0)
 • ÖNCELİK SAĞLIK

  Konyalı organize deki vb ağır çok büyük iş adamları iş kararları aldırtmadı mı engel mi oldu ki içimde ki his sadece yorum ?derdim günah almak değil acaba çünkü r.t.e kamudaki gibi sınırlı çalışan ve sınırlı iş saati kısıtlamadan bahsetti bizim şehri yönetenler in bundan haberi yok görmüyor bilmiyor duymuyorlar heralde

  • Cevapla
  • Begen (8)
  • Begenme (2)
 • Nuri Kahvecioğlu

  Şimdi otobüs çok önemli özellikle şehirler arası otobüs daha önemli hele il ilçe otobüsler daha da önemli kesin çözümlü bir önlem alkışlıyorum bu önlemi alanları????????Bu önlem var ya bu önlem hayati önem taşıyor otobüsler kesinlikle kalkmamalı yamalaya öı ediyorsunuz bizimle çalışıyoruz kardeşim çalışıyoruz derdimiz işden kaçmak değil bu sorun kalksın gece gündüz mesai yapalım arayı kapatalım sağlık çökük çocuğumuz herkesin psikoloji si bozuldu siz oturmuş toplantı yapıyor otobüsden bahsedşyorsunız

  • Cevapla
  • Begen (3)
  • Begenme (2)
 • Ali Tunç

  Sayfalar dolusu safsata sıralamışlar. Hepsini toplasan 3 madde falan eder. Lafı sözü uzatınca çok tedbir aldıklarını mı zannediyorlar acaba? Halen ele alınır bir madde yok. Cumhurbaşkanı ne dediyse onu uzatıp sündürmüşler. Yerele özgü bir tane önlem yok. Şehrinizi mi tanımıyorsunuz yoksa iş yapacak basiretiniz mi yok anlamıyorum. Ulusal basında Konya'da şu önlemler alındı diye biz neden bir tane bile haber görmüyoruz? Toplu taşımaya takıntılı iseniz biniş kapısına biz dezenfektan koyun insanlar binerken ellerini temizlesin. Yıkanan dezenfekte edilen bir tane araç fotoğraf yada videosu görmedim Konya'da. Yıkanan sabunlarla temizlenen bir tane cadde görmedim Selçuklu da. Şehir nüfusunun belki %60'ının yaşadığı Selçuklu da nereyi yıkadınız? İşimde evimde burada hiçbir faaliyet görmüyoruz. Yağmur yağmasa sokakların yıkanacağı falan yok. Şehri yöneten başkanların vizyonu Konya'ya yetersiz. Özgün bir tane önlem yok. Lafa ebeliği harici bişey yapılıyor da biz mi görmüyoruz?

  • Cevapla
  • Begen (14)
  • Begenme (1)
 • Konyalı

  Vatandaş kardeş biz sağlık için kararlara demiyoruz eksik alınan kararlara kızıyoruz özel sektör de çalışanlar insan değilmi evine ekmek götürmek için illa virüsün üstüne mi gidelim o kadar işçi sabah otobüste tramvayda iş yeri servisinde dip dibe gidiyor bumu önlem bunu anlatmaya çalışıyoruz ki saha sayacak çok eksik var çooookkk

  • Cevapla
  • Begen (6)
  • Begenme (1)
 • Konyalı

  Hiç birşey anlamadım fabrikada işe aynı devam bi saat işçi azaltma hiç bişey yok devam otobüsü otobüsse otobüs otobüsse otobüs otobüs

  • Cevapla
  • Begen (25)
  • Begenme (4)
 • Gamze

  Valla doğru şehirler arası ulaşım başka hiç bi şey demiyor alınan önlemlere bi bak aslında üzülüyorum da bizi yönetenlerde ki kapasiteye

  • Begen (4)
  • Begenme (2)
 • Konyalı

  Maşallah çok güzel tedbirler biz bu tedbirlerle mi önleyecez organizede çalışan fabrikanın bi servis aracında 20 30 kişi gidip geliyor seyehat diyonuz işçi için bi tane tedbir söylesenize

  • Cevapla
  • Begen (27)
  • Begenme (8)
 • Vatandas

  Bu kizanlar neye kiziyor, saglik icin alinan tedbirlere mi?

  • Cevapla
  • Begen (9)
  • Begenme (18)
 • Konyalı

  Takılmışlar şehirler arası otobüs il ilçe otobüs tedbirlerine kardeşim millet işe gidiyor işe gitmek zorunda kimde İçin para sağlığından önemli değil bizler iş güç kalabalık ortam market alışveriş saat düzenleme vs beklerken otobüs düzenlemesi il ilçe yani çaktırmadan tedbir almış gibi gözükerek toplu taşımaya bin yürü servise bin işe git çalış tekrar akşam aynı dön kanka

  • Begen (4)
  • Begenme (2)
 • Vatandaş

  Bu kızanlar haklı onu bunu önlem aliyon fabrikada kalabalık bir ortamda çalışıyoruz nasıl korunacaz otobüsle servis le bitmez

  • Begen (1)
  • Begenme (0)
 • Emrah Gül

  Konya otobüs ve tranvaylarda oturma mesafesi yok sabah ve akşam saatler halen yoğun kimse görmüyor mu acaba özellikle MERAM tokı 84

  • Cevapla
  • Begen (3)
  • Begenme (0)
 • Emrah Gül

  Konya otobüs ve tranvaylarda oturma mesafesi yok sabah ve akşam saatler halen yoğun kimse görmüyor mu acaba özellikle MERAM tokı 84

  • Cevapla
  • Begen (19)
  • Begenme (2)
 • Mustafa

  Mahkemeler ne oldu bilgisi olan varmi

  • Cevapla
  • Begen (0)
  • Begenme (2)
 • Bir anne

  Şimdi ben sokakta oynayan çocukların ebeveynlerini şikayet edebilir miyim ?

  • Cevapla
  • Begen (1)
  • Begenme (1)
 • Mustafa

  Değerli idarecilerimiz bu tedbirlerinizi uygulama noktasında özellikle polisin askerin zabıtanın daha görünür olması ve ve insanları daha ciddi bir şekilde uyarmaları gerçekten çok önemli. Lütfen biraz disiplin

  • Cevapla
  • Begen (0)
  • Begenme (0)
 • Selami

  Sokağa çıkma yasağı getirilse 15 gün sabretsek bu iş cozulebilir. Neyi bekliyoruz anlayamıyorum.

  • Cevapla
  • Begen (7)
  • Begenme (2)