Son Dakika Haberler

Bu haberi daha sonra okumak için kaydedebilir ve sağ üst köşedeki butona basarak haberi okuyabilirsiniz!

15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.

Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

1-05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

2-Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
 
a) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05.06.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
 
Kısıtlamanın olduğu 06.06.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
 
b) 06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)
 
06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
 
c) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
 
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
 
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
 
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
 
f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
 
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
 
ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
 
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
 
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
 
i) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
 
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
 
k) Oteller ve konaklama yerleri,
 
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
 
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
 
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
 
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
 
ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
 
p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
 
r) 06.06.2020 Cumartesi ve 07.06.2020 Pazar günü sebze/meyve toptancı halleri,


3- İstisna Kapsamında Olan Kişiler
 

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
 
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
 
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,
 
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
 
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
 
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
 
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
 
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
 
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
 
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
 
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
 
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
 
j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
 
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
 
l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 06.06.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
 
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
 
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
 
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
 
ö) Veteriner hekimler,
 
p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
 
r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
 
s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
 
ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 07.06.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
 
t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
 
u) 07.06.2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,
 
ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
 
v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,
 
y) ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran 2020 tarihinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi,
 
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.
 

·Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.
 

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
 

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
 

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6-7 Haziran 2020 tarihlerinde gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
 

Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'a kadar alınacaktır.
 
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

 • 15
 • 24
 • 11
 • 5
 • 54
 • 16
 • 12
 • Begendim
 • Begenmedim
 • Gülen Surat
 • Kalpli Göz
 • Kızgın
 • Şokta
 • Üzgün

Yorumlar

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • AA
  149 gün önce

  Çok tutarsız ve saçma kararlar almaya başladılar. Elimize yüzümüze bulaşmaz inşaallah

  • Cevapla
  • Begen (4)
  • Begenme (0)
 • mehmet
  149 gün önce

  Normalleşme var diye millet kendini korumaza kendi tetbirini almazsa gevşenirse daha çok devam eder böyle . kimsenin kızmaya hakkı yok.

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (2)
 • Mehmet K
  149 gün önce

  Hafta içi herşeyi serbest bırakacaksın virüs bulasmayacak ama hafta sonu iki gün virüs bulaşacak. Vallahi zerre kadar akıl yok sizde dersem yanılmam!!

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (2)
 • tuncay tosun
  149 gün önce

  hayvan terbiyeciliğne döndü bu iş.ne yapılmaya çalışılıyor.tadı tuzu kaçtı.öülümü gösterip vereme razı etmeye mi çalışıyorlar.yeter öleceksek ölek beynimiz ipotek altında yahu

  • Cevapla
  • Begen (3)
  • Begenme (1)
 • mehmet
  149 gün önce

  En fazla olanlardan birisi Rize ve Antalya.Esnaf kepenk indirirse sonuç kötüye gidiyor.Ya hep birlikte ya da hiç kimse.

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (1)
 • COOOVİD
  149 gün önce

  Şehirler arası seyehat serbest uçuşlar serbest ama hafta sonları yasak siz bildiginize eminmisiniz

  • Cevapla
  • Begen (3)
  • Begenme (1)
 • X
  149 gün önce

  bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.. herşeyi serbest bırak, hafta sonuna gelince çıkmayın de.. saçmalamayın lütfen.

  • Cevapla
  • Begen (4)
  • Begenme (1)
 • gereksiz
  149 gün önce

  her yeri açıp, avm, piknik, park bahçe, lokanta, cafe vb. sonra yasak gidemezsiniz demek ikilem olmuş, o zaman hiçbiryeri açmayacaksın yada yasak koymayacaksın gereksiz. insanlar iyice bunaldı avrupa bizden daha fazla vaka ama her yer açık.

  • Cevapla
  • Begen (4)
  • Begenme (0)
 • Şakir
  149 gün önce

  Bukadarda olmaz yazıklar olsun benim gözümde akparti bitti sizin tuzunuz kuru

  • Cevapla
  • Begen (3)
  • Begenme (1)
 • mustafa
  149 gün önce

  rezalet.

  • Cevapla
  • Begen (3)
  • Begenme (0)
 • fatih alkan
  149 gün önce

  Saçmalık..Marketler açık ama sokağa çıkmak yasak:

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (0)
 • hasan
  149 gün önce

  Esnek çalışma da bitti önceden en azından hafta içi bazı günler market pazar işini hallediyorduk, akşam market manav tıkış tıkış olacak

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (0)
 • KONYALI
  149 gün önce

  BUNDAN SUNU ANLIYORUZ DEMEKKİ BÜTÜN VAKALAR BU 15 İLDE SAKLANIYOR BU VİRUS 5 GÜN UYUYOR 2 GÜN KALKIYOR

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (0)
 • Abdullah
  149 gün önce

  Konya da ne il pandemi kurulu bilgi verir ne şehirde denetim yapar. Lafa gelince yok biz şöyle çalışıyoruz böyle koordinasyon içindeyiz. Yarısı nerdeyse müstakil evlerle dolu konyada ne bu kontrolsüzlük. Zaferde berberde maske yok. Gezende yok. Markette yok. Sayı vermezler. İşleri güçleri laf cambazlığı.

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (0)
 • mehmet
  149 gün önce

  hafta başı yasak yok deyip hafta sonu yasak var diyerek dalga geçiyorlar galiba insanlarla.

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (0)
 • gonya angara
  149 gün önce

  Cumartesi Pazar ı kapatıyorlar tamam bunu anlamaya çalışıyorum bir devlet kurumunun servis araçlarında 44 kişilik arabaya 55 - 60 kişi binmesini nasıl açıklıyorsunuz böyle dıklış dıklış en az ayakta 7-8 kişinin olduğu servis araçları varken virüsün bulaşmak için kendini fazla zorlamasına gerek yok uzmanlar virüsün damlacık yoluyla bulaştığı söylüyor böyle dolu giden servislerde hiçbir sağlık güvenliğimiz yok daha bu sabah gördüm serviste ağzında maske olmayan kaç tane personel vardı ayrıca servis firması servisleri hiç temizlemiyor heryer pislik içinde böyle giderse biz başa döneriz

  • Cevapla
  • Begen (1)
  • Begenme (0)
 • Kerim
  149 gün önce

  Saçmalıktan başka bir şey değil

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (0)
 • 424242
  149 gün önce

  Hani hersey iyiye gidiyordu vaka sayisi azaliyodu hersey yalan hersey palavra

  • Cevapla
  • Begen (1)
  • Begenme (0)
 • Mehmet
  149 gün önce

  Gece bu saattemi aciklanır kïsıtlama hani normallesme

  • Cevapla
  • Begen (1)
  • Begenme (0)
 • Gonya
  149 gün önce

  Haftasonu yasak olmayacak diye iş aldık. E ne olacak şimdi? Bir hafta kolkola dibdibe geziyor insanlar zaten. Haftasonu yasak koyunca farkı ne oluyor ki?

  • Cevapla
  • Begen (2)
  • Begenme (0)
 • Mazlum
  149 gün önce

  Tadı varsa da kaçtı artık, neden 15 şehir? Neden tüm yasakları kaldırdık da haftasonlarini kaldıramadık...

  • Cevapla
  • Begen (1)
  • Begenme (0)
 • KEMAL
  149 gün önce

  Tedbirsiz aptal halk YÜZÜNDEN VİRÜS bitmiyor

  • Cevapla
  • Begen (1)
  • Begenme (0)
 • Remzi dayı
  149 gün önce

  Yine son dakika. MAL HALKLA DALGA GEÇMEYE DEVAMKE

  • Cevapla
  • Begen (1)
  • Begenme (0)
 • Sami
  149 gün önce

  Yeter ya bunaldık iyice

  • Cevapla
  • Begen (23)
  • Begenme (0)
 • İbo
  149 gün önce

  Vallahi başka sehire tasınacağim ya bu ne yahu... Kurallara uymayanlara ceza yazın yeter yahu

  • Cevapla
  • Begen (25)
  • Begenme (0)
 • Gece gece
  149 gün önce

  E hani normalleşme nerde ?Bir sorun var ise evde kalalım.Yoksa cumartesi ile pazarın bi suçu mu var ?

  • Cevapla
  • Begen (33)
  • Begenme (0)
Kapat x