Anasayfa Güncel Ekonomi Spor Siyaset 3.Sayfa Eğitim Yaşam Dünya Sağlık Teknoloji Bunları Biliyor musunuz?

Karatay Belediyesi 8 dükkanı kiraya verecek

27.03.2023 14:40:00
Konya’nın Karatay ilçesindeki 8 dükkan ihaleyle kiraya verilecek. İhaleye başvurmak için son günler!
Mülkiyeti Karatay Beledisine ait İsmil, Başak, Büyükburnak ve Aksaklı Mahallelerindeki 8 dükkan ihale ile kiraya verilecek. İş yerleri arasında 1 eczane, 1 fırın ve 1 adet de kantar bulunuyor. 

İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler 
1. Dilekçe,
2. Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3. Tüzel kişi olması halinde,  İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, Tüzel kişiliğin imza sirküleri-  Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge,
5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
İhale tarihi ve yeri
29 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak ihaleye katılmak isteyenler en geç ilahe günü saat 12.30’da kadar belirlenen teminat ve belgeleri Karatay Belediyesi Gelir ve Tahakkuk Şefliğine teslim etmesi gerekiyor.

DİĞER HABERLER